Få et mer nyansert verdensbilde

Visste du at hvilke nyheter du leser har mye å si for hvor nyansert verdensbilde du får? Dette henger kanskje mer sammen enn du tror og derfor er det viktig hvilke nyheter du velger å lese. Her kan du lese mer om hvordan du velger de riktige nyhetskildene og får et mer nyansert og velinformert bilde av verden. 

Mer informasjon er ikke nødvendigvis bedre informasjon

Vi lever i en verden som er full av informasjon, vi blir omgitt av informasjon nesten uansett hvor vi befinner oss og uansett hva vi gjør. De fleste av oss har notifikasjoner på telefonen der man hele tiden får nyhetsvarsler hvis det skjer noe rundt omkring i verden. Det er informasjon overalt, men vi skal lære oss å bli bedre til å skille mellom informasjon. Selv om mer informasjon er tilgjengelig i dag, så er den ikke nødvendigvis bedre. Det er for eksempel stor forskjell på å gå inn å lese relevante nyheter på Ranaposten.no og på å få nyheter intravenøst på sosiale medier.

Den største forskjellen er at nyheter som velges for deg gjerne er litt mindre nyanserte enn nyheter som du velger selv. Når du velger selv så blir du presentert for et stort utvalg nyheter, ved for eksempel å bla gjennom en avis eller se på en stor nyhetsside. Når du blir presentert for alt kan du velge og du blir samtidig også presentert for flere sider av en sak og kanskje til og med ting du ikke er umiddelbart interessert i, men som du leser likevel. Det er jo en del av Dagsrevyen eller søndagsavisen.

Vær forsiktig med sosiale medier

Det er ikke det samme når du får nyheter på for eksempel facebook, der nyhetene blir valgt ut til deg på bakgrunn av algoritmer. Det kan fort gi et litt unyansert verdensbilde. Man tror for eksempel at hovedgrunnen til at det er oppstått bevegelser som de som tror at verden er flat, er fordi de blir utsatt for et ensformig nyhetsbilde og ikke blir utfordret av andre meningsdannere enn de som mener det samme som dem selv. Det blir et selvforsterkende ekkokammer som kan være potensielt skadelig hvis man ikke får flere impulser.