fakturering

Faktureringsprogram og fordeler

Mange bruker i dag faktureringsprogram. Et faktureringsprogram er et program man finner på en datamaskin eller lignende som hjelper personer med å lage regninger for andre, fakturaer, lettere. Det er store fordeler med faktureringsprogram. Klikk her for å lese mer. Man slipper å skrive hver eneste faktura for hånd. Man kan selvfølgelig skrive de i et skriveprogram, men det blir ofte tungvindt.

Faktureringsprogrammet gjør at du har en database over alle man sender faktura til. Det hjelper med å holde oversikt og kan overføre data direkte fra andre systemet. Et selskap kan plassere logoen sin i dette programmet, slik at logoen kommer frem på hver faktura.

Man slipper også å oppbevare fakturaene i en perm. Alle faktura blir oppbevart elektronisk, slik at alle i selskapet som har tilgang kan gå inn og se på fakturaer når det er ønskelig.

Alle utsendte fakturaer blir også samkjørt med regnskapsprogrammet til selskapet slik at alle inntekter blir automatisk regnskapsført. Det samme gjelder for innkommende fakturaer. De kommer også inn i regnskapet og inn på bankkontoen, slik at selskapet kan raskt si ja eller nei til om regningene skal betales.

Programmet samkjører også betalinger av fakturaene mot ordrene. Dette gjør at selskapet får vite nøyaktig når fakturaer er betalt av andre og hvem som ikke er det. Det frigir tid for selskapet slik at selskapet kun trenger å følge opp de fakturaene som ikke er betalt.

Programmet inneholder også prosedyrer for å overholde interne selskapsfrister og andre interne regler, slik at det ikke går på kryss og tvers i overholdelsen av regler.

Dataprogrammer kan ofte bli vanskelige. Dette programmet er veldig lett å bruke og veldig oversiktlig. Det er laget for at hvem som helst skal kunne bruke det uten nevneverdige datakunnskaper. Man kan ringe å spørre når man trenger hjelp. Hjelpetelefonen er åpen hver dag hele døgnet. Ikke vent.

Et annet viktig moment ved fakturalagring og fakturaprosessering er at alle data eies av kunden. Programmet som brukes for å behandle fakturaene eier ingen ting. Kunden har tilgang til alt og eier alt. Alt av informasjon og alt av data er sikkert lagret så lenge kunden bruker programmet, og all data vil bli overlevert til kunden når forholdet avsluttes. Deretter blir dataene slettet.

Reiser ansatte kan man også koble programmet som behandler fakturaer sammen et program som håndterer reiseregninger. Det letter presser på ansatte som sitter og behandler dette manuelt. Dette kan nå synkroniseres direkte, med fakturabehandlingsprogrammet som igjen legger alt dette til rask godkjenning.