Forbrukslån

Fordeler med et forbrukslån

Forbrukslån eller lån uten sikkerhet er blitt meget utbredt og tilbudet er stort. Muligheten til å låne beløp fra noen tusenlapper opp mot en halv million uten å måtte forklare hva pengene skal brukes til tiltaler mange. I tillegg er behandlingen av slike søknader rask, og flere reklamerer med at pengene er på konto innen 24 timer på hverdager.

For en slik rask saksbehandling kreves det at du fyller ut søknadsskjema direkte og ikke minst oppgir korrekte opplysninger. Dersom du glemmer eller utelater opplysninger om eksempelvis annen gjeld, vil svaret kunne bli negativt. Unnlat derfor ikke å fylle i fullstendig og korrekt informasjon, for dersom du selv mener du er i stand til å betale lånet vil du som regel få et positivt svar selv om du har annen gjeld.

Det å bli avslørt at opplysningene gitt i søknaden ikke er korrekt kan medføre at mottatt lån kan innkreves på ganske kort varsel og skape en unødvendig problematisk situasjon.

Finnes det noen fordeler med et forbrukslån utover at du slipper å si hva du skal bruke og at pengene kommer raskt på konto? Ja det er selvsagt det, ene er at du kan bruke lånet til å betale kredittkort gjeld. For i tillegg til at det finnes mange tilbydere av forbrukslån er det selvsagt også et stort utbud av kredittkort. En av fordelene mange nevner med forbrukslån, eller lån uten sikkerhet er at du kan ta opp et slikt lån for å betale ned kredittkort gjeld. Dette fordi tross høy rente på forbrukslån er renten på kredittkort ofte høyere.

Ved å bytte ut kredittkort gjelden med forbrukslån gir deg også en mer forutbestemt økonomi, i og med at du får faste månedsbeløp å forholde deg til. Lånet vil dermed gradvis bli borte, mens det ved kredittkort kun behøver å betales et minimumsbeløp og lånesaldoen ikke minker noe særlig fra måned til måned. En stadig reduksjon av lånet betyr jo også at rentekostnaden minsker, mens det ved en løpende kredittkort gjeld ikke skjer noen nedgang i rentekostnaden – heller motsatt.

Har du flere kredittkort med negativ saldo på vil fordelene ofte bli enda større, særlig da det totale månedsbeløpet blir lavere og lånet dermed kan nedbetales raskere. Eventuelt at du får større rom i økonomien til annet forbruk.

Forbrukslånet kan således brukes for å øke forbruket, ikke ved bruk av lånte penger men ved at du reduserer månedlige nedbetalinger på kredittkort gjelden din. Denne typen refinansieringen kan du gjøre i løpet av et par dager og i tillegg uten at du har lagt fram dokumentasjon på noen sikkerhet for lånet.

Viktig at du husker å følge opp både gjelden og gjeldsrenter på din selvangivelse. Det har vist seg at rapporteringen fra de som tilbyr forbrukslån til skattemyndigheten fungerer prikkfritt. Da kan du risikere å miste 27 % fradrag for de rentene du har betalt, og dermed betaler mer skatt enn nødvendig. Denne jobben gjøres meget kjapt og kan som sagt være verdt innsatsen.